Chỉ vài cái nhấp cần bằng miếng 'mồi giả', nam cần thủ trẻ tuổi đã tóm gọn được con ếch 'TO TỔ CHẢNG'

Sau một lúc nhử bằng mồi giả, cần thủ trẻ tuổi đã câu được con ếch có kích thước vô cùng lớn khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.
Đời Sống 10:22 22/09/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm