Chạy ‘BÁN MẠNG’ nai vẫn không thể nào thoát khỏi móng vuốt của ‘CHÚA TỂ BẦU TRỜI’, loài chim có khả năng giết cả sói xám

Nhận được mối nguy hiểm nên con nai này đã cố gắng bỏ chạy về phía khu rừng nhưng kẻ thù đã nhanh hơn một bước.
Đời Sống 11:07 01/08/2021

Theo Hải Phong (TH)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm