Chắc Thần Chết đi vắng nên những người này mới thoát nạn!

Xem những tình huống may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong clip này, bạn chỉ có thể thốt lên: "Ôi trời, có lẽ Thần Chết đã đi vắng!".
Đời Sống 6/25/2017 11:15:06 AM

thanhthuan | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm