Cảnh tượng khó tin: Bị lạc cả bầy con giữa cánh đồng cỏ cao ngút, báo mẹ liên tục đứng bằng 2 chân như Kangaroo để tìm kiếm

Báo mẹ đã nhanh trí làm điều này với hy vọng nhanh chóng tìm thấy bầy con của mình.
Đời Sống 10/6/2020 8:15:00 AM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm