Cận cảnh cá nhà táng nặng cả tấn, dài 15 mét mắc cạn bên bờ biển khiến ai nấy trố mắt không dám tin

Cá nhà táng dài 15 mét không may mắc cạn trên bãi biển ở Argentina.
Đời Sống 9/1/2020 12:00:00 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm