Camera giao thông: Bị xe khách tông trúng, hai người bay khỏi xe ba gác

Camera giao thông: Do không chú ý quan sát khi sang đường, chiếc xe ba bánh đã bị xe khách tông trúng. Nguồn: Thời đại
Đời Sống 17:00 19/10/2021

Tini (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm