Cảm động cụ ông cụt chân hàng ngày đào củ sen nuôi con ăn học

Ý chí kiên cường, tinh thần vươn lên trong cuộc sống của cụ ông cụt chân khiến người xem cảm động.
Đời Sống 4/29/2020 6:00:00 AM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm