Cách toàn bộ người dân trên thế giới nói câu 'xin chào', bạn thích nhất câu nói nào?

Câu "xin chào" được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau ở mỗi vùng miền trên thế giới. Vậy bạn thích câu nói xin chào nào trong những câu dưới đây.
Đời Sống 21:15 18/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm