Cách người Nhật ngăn ngừa chạy xe quá tốc độ mà tài xế nào cũng phải ngả mũ

Người Nhật nổi tiếng với sự tỉ mỉ và cách họ làm đường cũng vậy và hơn thế nữa là sự sáng tạo vô biên.
Đời Sống 1/8/2019 1:56:58 PM

Theo Helino

Xem thêm