Cách cạo gió đúng và hiểu quả, những người không nên cảo gió

Nên sử dụng vật cạo gió là củ gừng, vừa an toàn vừa sử dụng được tinh dầu có tính ấm, nóng.
Đời Sống 1/27/2016 4:10:10 PM

vanai | Theo PhunuNews

Xem thêm