Cá sấu trầm mình xuống đáy sông, há miệng bất động hàng giờ liền, biết nguyên do ai cũng nể vì quá đỉnh

Thay vì đi kiếm mồi, cá sấu chỉ cần há miệng nằm bất động 'chờ thời' để cá tự bơi vào miệng mình sẽ nuốt trọn.
Đời Sống 9/27/2020 11:18:15 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm