Cả gan trêu đùa rắn hổ mang kịch độc, thanh niên 'tái mặt' vì cú khè 'đắng ngắt'

Nhìn cảnh mở hộp hai con rắn hổ mang này, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Thanh niên cho rằng hai con rắn 'bít nòng' sau chạy thoát được. Tuy nhiên rắn hổ mang là loài cực nguy hiểm. Không nên đến gần để tránh những cú đớp tử thần.
Đời Sống 09:09 05/08/2021

Đường Nguyên | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm