Biết con dâu đến ngày 'rụng trứng', mẹ chồng chở luôn đến nhà nghỉ với con trai rồi đứng ngoài đợi 2 tiếng

Sau khi biết ngày rụng trứng, mẹ chồng chở con dâu đến nhà nghỉ để gặp con trai mình và đứng đợi ở ngoài hẳn 2 tiếng.
Đời Sống 3/29/2020 2:54:46 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm