Bí quá hóa liều, đoàn người liều mình vượt sông bằng chiếc cầu tạm không dành cho những kẻ yếu tim

Chiếc cầu tạm được làm bằng hai chiếc máy xúc cực độc đáo đã đưa hàng chục người vượt sông an toàn. Tuy nhiên, cây cầu này không dành cho người yếu tim.
Đời Sống 9/4/2020 11:34:00 AM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm