Bị ong bắp cày khổng lồ tấn công, bọ cánh cứng thả bom nhỏ bé đáp trả bằng thứ vũ khí đặc biệt có 1-0-2

Khi ong bắp cày khổng lồ tấn công thì con bọ cánh cứng thả bom đã phun một chất độc để đáp trả. Và điều này vô cùng hiệu nghiệm.
Đời Sống 23:13 18/09/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm