Bị báo đốm truy sát, ngựa vằn mẹ ra sức bảo vệ con non và cái kết của trận tử chiến

Đàn báo đốm tấn công con non khiến ngựa vằn mẹ nổi trận lôi đình, tử chiến với báo đốm.
Đời Sống 11/23/2020 9:32:24 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm