Báo hoa mai hạ đo ván 'ĐẠI MÃNG XÀ' và tức tốc tha con mồi khủng lên cây để 'đánh chén'

Sau khi hạ gục được con trăn khổng lồ, báo hoa mai nhanh chóng tha con mồi lên cây để ăn thịt.
Đời Sống 08:15 31/07/2021

Theo Từ Vy (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm