Ban ngày ban mặt, con rắn 'to gan' đột nhập đồn cảnh sát tấn công người và sau đó 'không có sau đó nữa'

Ban ngày ban mặt, con rắn 'to gan' đột nhập đồn cảnh sát nhảy nhào vào người đàn ông và cái kết không thể nào đắng hơn nữa.
Đời Sống 9/8/2020 2:52:47 PM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm