Anh lính cứu hỏa 'quả cảm' tay không 'thu phục' rắn hổ chúa 'thành tinh', liệu cái kết nở hoa hay bẽ bàng?

Sau khi tóm được đuôi con rắn hổ mang chúa, người lính cứu hỏa đưa dần tay lên trên và nắm chặt lấy cổ con vật.
Đời Sống 08:30 01/08/2021

Tâm Nghi (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm