2 đạo tặc mang khẩu trang, rửa tay sạch sẽ ngừa Covid-19 trước khi cướp tiệm kim hoàn

3 nam thanh niên mang súng vào một tiệm kim hoàn tại Ấn Độ để cướp. Trước khi thực hiện phi vụ, 2 trong 3 đạo tặc còn rửa tay ngừa Covid-19.
Đời Sống 9/13/2020 6:00:00 AM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm