Người dân không cần về quê làm căn cước công dân và hộ chiếu

Người dân không cần về quê làm căn cước công dân và hộ chiếu

Nếu không sinh sống và làm việc ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, người dân cũng có thể làm hộ chiếu và căn cước công dân.

thanhhieu | Theo PhunuNews