Cụ ông 61 tuổi từ TP.HCM về Bình Định chém vợ chồng thông gia tới tấp rồi tự thiêu

Cụ ông 61 tuổi từ TP.HCM về Bình Định chém vợ chồng thông gia tới tấp rồi tự thiêu

Sau khi từ TP.HCM về Bình Định để “nói chuyện”, cụ ông 61 tuổi chém vợ chồng thông gia rồi tự thiêu dẫn đến tử vong.

thanhhieu | Theo PhunuNews