TocoToco Bạch Mai khuyến mãi đồng giá 25k thứ 4,5 hàng tuần trong tháng 6

02/06/2016 16:44

Trải nghiệm Tocotoco theo cách riêng của bạn với chương trình khuyến mãi đồng giá 28k đồ uống bất kỳ size M vào thứ 4,5 tại Tocotoco 451 Bạch Mai hàng tuần…

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi áp dụng vào thứ 4, 5 hàng tuần

Địa điểm khuyến mãi

Chương trình chỉ áp dụng tại Tocotoco 451 Bạch Mai, Hà Nội

Tin nổi bật