Ngày Diễn giải Số tiền
 Bạn đọc ủng hộ qua Tòa soạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019 
 8/7/2019 NGUYEN THI HOANG TRANG ỦNG HỘ BÉ MINH ĐỨC - MÃ SỐ: 28 200.000
 8/7/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ TINH - MÃ SỐ: 29 300.000
 7/10/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ BÉ NHUNG, NGOC - MÃ SỐ: 30 200.000
 12/7/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ BÉ NHUNG, NGOC - MÃ SỐ: 30 2.000.000
 30/7/2019VU THI GIANG ỦNG HỘ CHỊ YEN - MÃ SỐ: 41 500.000
  Tổng 3.200.000 

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của quý độc giả xa gần dành cho những mảnh đời bất hạnh.

Danh sách bạn đọc ủng hộ góc nhân ái từ ngày 01/8/2019 đến 31/8/2019

Danh sách bạn đọc ủng hộ góc nhân ái từ ngày 01/8/2019 đến 31/8/2019

Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/8/2019, Chuyên trang báo điện tử Phụ nữ sức khỏe và Phụ nữ & Gia đình đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho những cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về trong thời gian qua là: 4.150.000 đồng.

Góc nhân ái | Theo Phụ nữ sức khỏe