Ngày Diễn giải Số tiền
 Bạn đọc ủng hộ qua Tòa soạn từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/6/2019 
 17/5/2019 BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 17/5/2019TRUONG NAM HOA ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 17/5/2019HO THI HANG ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 50.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 1.000.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 17/5/2019 BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 100.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 18/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 18/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 20/5/2019 BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 20/5/2019NGUYEN PHUOC HAI - UNG HO BE MINH TAN - MA SO 04 1.000.000
 20/5/2019LE THI EN - UNG HO BE MINH TAN - MA SO 04 50.000
 22/5/2019TRUONG NAM HOA UNG HO CO TAM - MA SO 05 300.000
 23/5/2019TRAN THI THANH TUYEN¨UNG HO BE MINH TAN - MA SO 04 100.000
 23/5/2019 NGUYEN THAI PHUONG UNG HO CO TAM - MA SO 05 200.000
 23/5/2019 NGUYEN THI THAM UNG HO CO TAM - MA SO 05 100.000
24/5/2019 NGUYEN THI QUYNH MAI UNG HO CO TAM - MA SO 05 300.000
 24/5/2019NGUYEN DINH HAI DANG UNG HO CO TAM - MA SO 05 200.000
 24/5/2019LE THI HAI YEN UNG HO CO TAM - MA SO 05 100.000
 24/5/2019BAN DOC UNG HO CO TAM - MA SO 05 100.000
 24/5/2019NGUYEN THI ANH TUYET UNG HO CO TAM MA SO 05 300.000
 24/5/2019BAN DOC UNG HO CO TAM - MA SO 05 500.000
 24/5/2019TRUONG VAN PHUC UNG HO GIA DINH ANH HOAN - MA SO 07 300.000
 29/5/2019TRAN DIEM HANG UNG HO GIA DINH ANH HOAN - MA SO 07 500.000
 31/5/2019 PHAM HONG HIEN UNG HO CO TAM MA SO 05 300.000
 3/6/2019 DANG LE HUY CUONG UNG HO GIA DINH ANH HOAN - MA SO 07 300.000
 5/6/2019 DOAN THI ANH NGUYET UNG HO GIA DINH CHI HANG - MA SO 13 200.000
 7/6/2019 BUI NGUYEN THANH TUYEN UNG HO GIA DINH ANH HOAN - MA SO 07 1.000.000
 10/6/2019 BAN DOC UNG HO CHI LUONG - MA SO 08 200.000
 10/6/2019 BAN DOC UNG HO CO TAM - MA SO 05 200.000
 10/6/2019 BAN DOC UNG HO CHI BINH - MA SO 03 200.000
 11/6/2019 NGUYEN THI KIM PHUNG UNG HO BE ANH - MA SO 17 1.000.000
 12/6/2019 NGUYEN THI MINH BAC UNG HO CHI BINH - MA SO 03 2.738.000
 13/6/2019 NGUYEN THI KIM PHUNG UNG HO BE ANH - MA SO 17 100.000
18/6/2019 BAN DOC UNG HO BE THU - MA SO 20 200.000
24/6/2019 HOANG THUY DUONG UNG HO BE THU - MA SO 20200.000 
  Tổng 14.338.000

 

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của quý độc giả xa gần dành cho những mảnh đời bất hạnh.

Danh sách bạn đọc ủng hộ Góc nhân ái từ ngày 1/11/2019 đến 30/11/2019

Danh sách bạn đọc ủng hộ Góc nhân ái từ ngày 1/11/2019 đến 30/11/2019

Từ ngày 1/11/2019 đến ngày 30/11/2019, Chuyên trang báo điện tử Phụ nữ sức khỏe và Phụ nữ & Gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho những cảnh đời kém may mắn.

Góc nhân ái | Theo Phụ nữ sức khỏe