Năm đầu tiên của bé qua các con số - Ảnh 1

Trẻ vừa sinh ra cần được tiêm ngay vắc xin này phòng bệnh nguy hiểm, nếu để sau 7 ngày sẽ hoàn toàn vô tác dụng

Trẻ vừa sinh ra cần được tiêm ngay vắc xin này phòng bệnh nguy hiểm, nếu để sau 7 ngày sẽ hoàn toàn vô tác dụng

Hiệu quả phòng ngừa bệnh sẽ giảm dần theo từng ngày từ 50-57% và không đạt được nếu tiêm sau 7 ngày.

thanhhai | Theo GĐVN