Phận đời lô tô: “Chị có nhà nhưng không dám về“

 

 

 
Những trải lòng của những người trực tiếp làm việc trong gánh lô tô Tuyết Mai Ly (Cần Thơ). Họ là những cô "đào" yêu nghề, say nghề và sống trọn ...
Theo Thanh Niên
loading...

Xem thêm video