Video: Tận mục sở thị quy trình sản xuất bằng phương pháp thổi thủy tinh

Quy trình sản xuất một sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng phương pháp thổi thủy tinh được thể hiện trong clip này.

Kỳ Dương
Theo phununews
Thông tin doanh nghiệp
loading...