Phận đời lô tô: Đàn chó 10 năm theo gánh lô tô quê nghèo

 

 

 
Đàn chó trung thành 11 con của gánh lô tô Tuyết Mai Ly là một điều rất đặc biệt của gánh hát này. Có những con theo đoàn cả chục năm, đàn chó thậ...
Theo Thanh Niên
loading...

Xem thêm video