Video

Nước cuồn cuộn trên đường sau cơn mưa lớn ở Sài Gòn
Xem chi tiết
Lợi dụng trời tối, kẻ gian vào vườn thanh long tại Tân Trụ, Long An chặt phá, gây thiệt hại cho gia đình ông Hoàng 60 triệu đồng.