Video

Má lúm đồng tiền có ý nghĩa gì? Những 'ẩn số' đằng sau đôi má lúm liệu có phải là điều may mắn về tiền tài?
Xem chi tiết
Hãy suy xét cho thật kỹ trước khi phán xét một ai đó, nếu không bạn sẽ gây tổn thương cho người khác.