Video

Há hốc mồm xem chú chó Shiba Inu hoàn thành xuất sắc thử thách 'hóa đá'
Xem chi tiết
Hãy suy xét cho thật kỹ trước khi phán xét một ai đó, nếu không bạn sẽ gây tổn thương cho người khác.