Đậu đen xanh lòng: Sáng mắt, bổ thận, tim, gan, thính tai, đen tóc, thanh nhiệt...

Đậu đen xanh lòng làm sang mắt, bổ thận, tim, gan, mắt sáng, thính tai, đen tóc, mạnh gân cốt, nhuận trường, không táo bón không rối loạn, giải độc, tiêu thủy, thanh nhiệt, hoạt huyết, giảm đau, không vặt...

T.H
Theo phununews
Thông tin doanh nghiệp
loading...