Clip: Phát minh mới có thể sẽ thay đổi phương thức đi lại của con người

 
Có thể trong tương lai, phương tiện này sẽ trở thành phương thức đi lại chủ yếu của con người.
Kỳ Dương
Theo phununews
loading...

Xem thêm video