Clip: Không chịu nộp bài thi một nhóm học sinh túm lại đánh thầy

Sự việc diễn ra tại một trường học tại tỉnh An Huy của Trung Quốc.
Kỳ Dương
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm