Clip: Không chịu nộp bài thi một nhóm học sinh túm lại đánh thầy

Thứ Năm, 21/04/2016 15:31

Sự việc diễn ra tại một trường học tại tỉnh An Huy của Trung Quốc.

Thông tin doanh nghiệp
loading...
video
PHUNUVAGIADINH VIDEO
Thông tin doanh nghiệp
loading...