Clip: Đây là lý do vì sao nhiều chàng không có bồ

Lòng vòng mãi, cuối cùng cô gái cũng tiết lộ lý do không thể làm bạn gái của chàng trai này.
Kỳ Dương
Theo phununews