Buộc sợi dây chun vào 2 que diêm và xem điều kỳ diệu xảy ra

 
Chỉ cần buộc sợi dây chun nối 2 que diêm lại với nhau và thực hiện thao tác kéo đơn giản, bạn đã có thể tạo ra một điều kỳ diệu.
S.T (tổng hợp)
Theo phununews
loading...

Xem thêm video