Video

Buộc sợi dây chun vào 2 que diêm và xem điều kỳ diệu xảy ra
Xem chi tiết
Hãy suy xét cho thật kỹ trước khi phán xét một ai đó, nếu không bạn sẽ gây tổn thương cho người khác.