Bỏ lát khoai tây vào nồi canh đang nấu, bạn sẽ thắc mắc sao không biết mẹo này sớm hơn

 

 

 
Trong những lúc nấu cơm bạn sẽ có đôi lần lỡ tay làm nồi canh bị mặn, xem clip sau đây để biết vài mẹo nhỏ chữa nồi canh bớt mặn
Trâm Anh ( Tổng Hợp)
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
loading...

Xem thêm video