Phụ nữ khóc

Trung bình phụ nữ khóc 30 - 64 lần/năm. Trong khi đàn ông chỉ khóc từ 6 - 17 lần/năm.

Trung bình phụ nữ khóc 30 - 64 lần/năm. Trong khi đàn ông chỉ khóc từ 6 - 17 lần/năm.

admin test
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm