Cơ cổ phụ nữ linh hoạt hơn đàn ông.

Khi nghe tiếng gọi, phụ nữ thưởng chỉ quay đầu lại, trong khi đàn ông sẽ quay cả người. Đó là vì phụ nữ có cơ cổ linh hoạt hơn.

Khi nghe tiếng gọi, phụ nữ thưởng chỉ quay đầu lại, trong khi đàn ông sẽ quay cả người. Đó là vì phụ nữ có cơ cổ linh hoạt hơn.

admin test
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm