Từ 12/04 - 30/04/2017, nhà hàng Sawasdee áp dụng khuyến mãi mua 03 tặng 01 chai rượu vang

13/04/2017 06:53

Nhà hàng Sawasdee khuyến mãi đặc biệt dành cho tất cả các khách hàng, mua 03 tặng 01 chai rượu vang.

Thời gian áp dụng:

- Từ 12/04 đến hết ngày 30/04/2017.

Chi tiết và điều kiện:

- Uống 3 tặng 1 rượu vang Chile/ Vang Astica

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại Sawasdee Bà Triệu, HN

+ 141 Bà Triệu, Hà Noi, Hà Nội, Việt Nam

Lưu ý:

- Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác