Từ 10/04 - 10/05/2017, Tokyo Deli Shushi giảm giá 20% thực đơn bữa trưa

11/04/2017 06:09

Tokyo Deli Shushi giảm giá 20% thực đơn bữa trưa đối với khách hàng ăn tại nhà hàng.

Thời gian áp dụng: 

- Từ 10/04 đến hết ngày 10/05/2017.

Chi tiết và điều kiện:

- Tokyo Deli Sushi giảm 20% Bento Deli giá chỉ từ 76K

Địa điểm áp dụng:

- Chỉ áp dụng tại: Tokyo Deli T4 Times City

+ L1-T4 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam