Từ 05/04 - 30/04/2017, Wa Japanese Cuisine tặng ngay Sushi Sakura với hóa đơn từ 600.000đ

11/04/2017 06:10

Đến hết tháng 4/2017, Wa Japanese Cuisine tặng ngay 1 Sushi Sakura khi dùng Hanami Set hoặc cho hoá đơn từ 600.000đ.

Thời gian áp dụng: 

- Từ 05/04 đến hết ngày 30/04/2017.

Chi tiết và điều kiện:

- Wa Japanese Cuisine tặng ngay 1 Sushi Sakura khi dùng Hanami Set hoặc cho hoá đơn từ 600.000vnđ

Địa điểm áp dụng:

- Tại Wa Japanese Cuisine Trần Phú

+ 34G Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội