Trời nóng, anh họ người yêu bảo ra bờ ao ngồi cho mát, tôi thật thà tin theo nào ngờ…

Trời nóng, anh họ người yêu bảo ra bờ ao ngồi cho mát, tôi thật thà tin theo nào ngờ…

27/05/2016
Đúng là ngoài ấy mát thật vì có nhiều cây nữa. Tôi đang ngồi mơ màng dưới lùm cây cạnh bờ ao...