Cao tay gây bão dư luận như Ngọc Trinh

Cao tay gây bão dư luận như Ngọc Trinh

13/06/2016
Ngọc Trinh tuyên bố “cứ dìm đi... nhưng xin lỗi còn lâu ta mới chìm", quả thật khó, bởi không ai cao tay gây bão dư luận hơn cô.