Chỉ vì cái “bệnh khó chữa đó” nên vợ tôi mới bị đánh còn bị dọa đưa cả video lên Facebook

Chỉ vì cái “bệnh khó chữa đó” nên vợ tôi mới bị đánh còn bị dọa đưa cả video lên Facebook

05/06/2016
"Tí em đăng lên mấy nhóm, nếu có face họ tìm ra nick ngay. Hôm nay cho bà này sáng trưng luôn". Hưng nghe mà hết hồn...