Thân trai hao gầy vì lấy phải vợ khỏe suốt ngày đòi... 'yêu'!

Thân trai hao gầy vì lấy phải vợ khỏe suốt ngày đòi... 'yêu'!

31/12/2015
Đó là câu chuyện về người vợ của tôi, chỉ khi lấy nhau về, được gần nửa năm, tôi mới biết vợ mình là người đàn bà có nhu cầu về chuyện ấy quá cao.