Sự thật khó tin đằng sau tranh vẽ Obama của 9X Việt hút gần 80.000 like

Sự thật khó tin đằng sau tranh vẽ Obama của 9X Việt hút gần 80.000 like

27/05/2016
Chân dung Obama được hòa nguyện tinh tế với biểu tượng đặc trưng của Việt Nam. Đằng sau tác phẩm đang gây sốt này là những sự thật đầy bất ngờ.