Muốn biết mình thông minh tới đâu, hãy xem bức ảnh này

Muốn biết mình thông minh tới đâu, hãy xem bức ảnh này

17/02/2016
Đây là bức ảnh dùng để trắc nghiệm IQ của quốc tế. Theo đó, số lượng con vật mà bạn nhìn thấy càng nhiều thì IQ của bạn càng cao.
Nếu bạn muốn đọc, cả thế giới sẽ giúp bạn

Nếu bạn muốn đọc, cả thế giới sẽ giúp bạn

17/12/2015
Một ngày nọ, nữ tác giả người Anh Ann Morgan nhận ra trên giá sách của bà toàn sách của các tác giả Anh, Mỹ và bà tự đặt ra kế hoạch tìm đọc ít nhất một cuốn sách của mỗi quốc gia trên toàn thế giới.