NSND Tự Long: Chưa quen với danh hiệu nghệ sĩ nhân dân

NSND Tự Long: Chưa quen với danh hiệu nghệ sĩ nhân dân

22/05/2016
"Cái mà hơi... gợn nhất là khi đi sự kiện, đứng với anh em nghệ sĩ, các bác lớn tuổi như Chí Trung, Quốc Khánh, Minh Hằng... mà cứ giới thiệu mình trước là NSND Tự Long thì mình cũng chưa quen", NSND Tự Long chia sẻ.